ពត៌មានថ្មី

ដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏មានសក្តានុពលបានអ្នកចាំបាច់ត្រូតែយល់ឲបានច្បាស់អំពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រង ជាមុនសិន។ អ្នកគ្រប់គ្រងល្អនឹងធ្វើអោយក្រុម ឬក៏ក្រុមហ៊ុនមានការរីកចំរើនទៅមុខឥតឈប់ឈរ។...
ដៃគូរជីវិត មានន័យថាមនុស្សពីរនាក់បានស្ម័គ្រចិត្តសហការគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិត និងមានសេចក្តីស្រលាញ់ មានតម្រូវការនៃបេះដូងអោយគ្នាទៅវិញទៅមក។​ តើយើងគួរ...
ផែនការអាជីវកម្មគឺជាផែនទីចង្អុលទិសក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម នឹងការរៀបចំគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើងនៅពេលដែលចាប់ដំណើរការអាជីវកម្ម។ ផែនការអាជីវកម្មល្អ នឹងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកដើមទុន និងអ្នកវិនយោគទុនអោយមកចូលរួមជាមួយនឹងអ្នក។​...
ដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាល និងការព្រួយអារម្មណ៌ចំពោះការរីករាលដាលនូវជំងឺកូវីដបំលែងថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Delta ដែលកំពុងតែរីករាលដាល​នៅខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃ...

សហគ្រិនភាព

ផែនការអាជីវកម្មគឺជាផែនទីចង្អុលទិសក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម នឹងការរៀបចំគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើងនៅពេលដែលចាប់ដំណើរការអាជីវកម្ម។ ផែនការអាជីវកម្មល្អ នឹងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកដើមទុន និងអ្នកវិនយោគទុនអោយមកចូលរួមជាមួយនឹងអ្នក។​...
វាគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលយើងត្រូវតែដឹងច្បាស់អំពីទីផ្សារ មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តចាប់យកអាជីវកម្មណាមួយចូលទៅក្នុងទីផ្សារ។ ការស្រាវជ្រាវអំពីទីផ្សារជួយយើងអោយដឹងអំពីតម្រូវការទីផ្សារ និងដឹងថាតើនណាជាអតិថិជនរបស់យើង?​...
ការរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចទូទាំងសកលលោក។ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាកដាលជម្ងឺដ៏កាចសាហាវនេះ មានអាជីវកម្មជាច្រើនបានផ្អាកដំណើរការជាពិសេសគឺវិស័យកាត់ដេរ...
ការជ្រើសរើជំនាញសម្រាប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យគឺជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់ប្អូនៗដែលទើបតែចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្មីៗ អ្នកខ្លះជ្រើសរើជំនាញតាមមិត្តភក្តិ តាមឪពុកម្តាយ និងបងប្អូនរបស់ពួកគេណែនាំ...

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏មានសក្តានុពលបានអ្នកចាំបាច់ត្រូតែយល់ឲបានច្បាស់អំពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រង ជាមុនសិន។ អ្នកគ្រប់គ្រងល្អនឹងធ្វើអោយក្រុម ឬក៏ក្រុមហ៊ុនមានការរីកចំរើនទៅមុខឥតឈប់ឈរ។...
វាគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលយើងត្រូវតែដឹងច្បាស់អំពីទីផ្សារ មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តចាប់យកអាជីវកម្មណាមួយចូលទៅក្នុងទីផ្សារ។ ការស្រាវជ្រាវអំពីទីផ្សារជួយយើងអោយដឹងអំពីតម្រូវការទីផ្សារ និងដឹងថាតើនណាជាអតិថិជនរបស់យើង?​...
ការរួមភេទគឺជារឿងដែលសំខានបំផុតសំរាប់ជិវិតជាប្តីប្រពន្ឋ រឺគូរស្នេហ៏ វាជួយរិតចំណងសម្ព័នភាព និងជាការបង្កើតកូនបង្កើតបង្កើតចៅដើម្បីបន្តនូវពូជពង្សត្រកូលជំនាន់ក្រោយ។...

បច្ចេកវិទ្យា

ការរួមភេទគឺជារឿងដែលសំខានបំផុតសំរាប់ជិវិតជាប្តីប្រពន្ឋ រឺគូរស្នេហ៏ វាជួយរិតចំណងសម្ព័នភាព និងជាការបង្កើតកូនបង្កើតបង្កើតចៅដើម្បីបន្តនូវពូជពង្សត្រកូលជំនាន់ក្រោយ។...

សេដ្ឋកិច្ច

ការរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចទូទាំងសកលលោក។ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាកដាលជម្ងឺដ៏កាចសាហាវនេះ មានអាជីវកម្មជាច្រើនបានផ្អាកដំណើរការជាពិសេសគឺវិស័យកាត់ដេរ...
ការរួមភេទគឺជារឿងដែលសំខានបំផុតសំរាប់ជិវិតជាប្តីប្រពន្ឋ រឺគូរស្នេហ៏ វាជួយរិតចំណងសម្ព័នភាព និងជាការបង្កើតកូនបង្កើតបង្កើតចៅដើម្បីបន្តនូវពូជពង្សត្រកូលជំនាន់ក្រោយ។...

អចលនះទ្រព្យ

ការរួមភេទគឺជារឿងដែលសំខានបំផុតសំរាប់ជិវិតជាប្តីប្រពន្ឋ រឺគូរស្នេហ៏ វាជួយរិតចំណងសម្ព័នភាព និងជាការបង្កើតកូនបង្កើតបង្កើតចៅដើម្បីបន្តនូវពូជពង្សត្រកូលជំនាន់ក្រោយ។...

អត្ថបទស្រាវជ្រាវ

ដៃគូរជីវិត មានន័យថាមនុស្សពីរនាក់បានស្ម័គ្រចិត្តសហការគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិត និងមានសេចក្តីស្រលាញ់ មានតម្រូវការនៃបេះដូងអោយគ្នាទៅវិញទៅមក។​ តើយើងគួរ...
ការជ្រើសរើជំនាញសម្រាប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យគឺជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់ប្អូនៗដែលទើបតែចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្មីៗ អ្នកខ្លះជ្រើសរើជំនាញតាមមិត្តភក្តិ តាមឪពុកម្តាយ និងបងប្អូនរបស់ពួកគេណែនាំ...
ការរួមភេទគឺជារឿងដែលសំខានបំផុតសំរាប់ជិវិតជាប្តីប្រពន្ឋ រឺគូរស្នេហ៏ វាជួយរិតចំណងសម្ព័នភាព និងជាការបង្កើតកូនបង្កើតបង្កើតចៅដើម្បីបន្តនូវពូជពង្សត្រកូលជំនាន់ក្រោយ។...

Follow Us

1,000FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Promote Your Content here

Popular Post

ផែនការអាជីវកម្មគឺជាផែនទីចង្អុលទិសក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម នឹងការរៀបចំគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើងនៅពេលដែលចាប់ដំណើរការអាជីវកម្ម។ ផែនការអាជីវកម្មល្អ នឹងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកដើមទុន...
ការជ្រើសរើជំនាញសម្រាប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យគឺជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់ប្អូនៗដែលទើបតែចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្មីៗ អ្នកខ្លះជ្រើសរើជំនាញតាមមិត្តភក្តិ តាមឪពុកម្តាយ...
វាគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលយើងត្រូវតែដឹងច្បាស់អំពីទីផ្សារ មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តចាប់យកអាជីវកម្មណាមួយចូលទៅក្នុងទីផ្សារ។ ការស្រាវជ្រាវអំពីទីផ្សារជួយយើងអោយដឹងអំពីតម្រូវការទីផ្សារ...
ដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏មានសក្តានុពលបានអ្នកចាំបាច់ត្រូតែយល់ឲបានច្បាស់អំពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រង ជាមុនសិន។ អ្នកគ្រប់គ្រងល្អនឹងធ្វើអោយក្រុម...
ការរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចទូទាំងសកលលោក។ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាកដាលជម្ងឺដ៏កាចសាហាវនេះ...